Calificari Deserventi

S.C. CALIFICĂRI DESERVENŢI S.R.L.
PREGATIRE CERTIFICARE AUTORIZARE

Mai bine

Mai repede

Mai eficient

Formarea profesionala a adultilor prin cursuri de calificare (in meseria de macaragiu), specializare (in meseria de stivuitorist) si stagii de instruire in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiilor (macaragii si stivuitoristi).

Servicii

Cursuri de macaragii si stivuitoristi

Stagii de instruire pentru macaragii si stivuitoristi.

Extinderi de autorizatii pentru macaragii

Cursuri si stagii de instruire

Va oferim cursuri si stagii de pregatire in meseriile de macaragiu si stivuitorist, in cele mai bune conditii.

Plata

Conditii de plata avantajoase

Venim in sprijinul dumneavoastra prin conditii de plata flexibile (termene de plata avantajoasa, rate pentru persoanele ce participa pe cont propriu la programul de calificare) si va oferim asistenta pedagogica , la toate activitatile, pe toata perioada desfasurarii cursurilor

Servicii RSVTI

Prestam servicii de Operator RSVTI prin personal propriu, profesionisti cu o vasta experienta in domeniu, atestati si autorizati ISCIR

Operatorul RSVTI desemnat în conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de către Inspectorul de Stat sef al ISCIR, răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR, întretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor ISCIR detinute de către persoanele juridice cu care are contract de prestări de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corectă si legală a acestora în conformitatecu prevederile Prescriptiilor Tehnice din colectia ISCIR in vigoare

Contacteaza-ne pentru mai multe detalii