Calificari Deserventi

Stagiu de instruire macaragiu

STAGIU DE INSTRUIRE IN VEDEREA PRELUNGIRII VALABILITATII AUTORIZATIEI DE MACARAGIU SI A OBTINERII TALONULUI CU VIZE ANUALE

S.C. CALIFICĂRI DESERVENŢI S.R.L. cu sediul in Bucuresti, organizeaza stagii de instruire in vederea prelungirii valabilitătii autorizatiei si a obtinerii talonului cu vize anuale pentru macaragii in urmatoarele conditii :

1. Acte necesare

  • Cerere de inscriere (se completeaza la scoala, in ziua stagiului de instruire)
  • Copie autorizaţie macaragiu
  • Copie dupa buletin sau carte de identitate

Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail, fax sau se poate depune la Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Bd. Preciziei, nr. 18 , Sector 6, Bucuresti, in zilele de marti, miercuri, joi (incepand cu ora 1730)

2. Taxe

Taxele de scolarizare sunt de 290 RON / persoana

suma de 290 ron cuprinde taxa de participare la programul de instruire

Facturat fara TVA conform L227/2015, art. 292, lit. f)

3. Locatie

Liceul Tehnologic “Petru Poni”

Bd. Preciziei, nr. 18 , Sector 6, Bucuresti

Cursurile se desfasoarala cerere, în momentul constituirii unei grupe de cursanti sau la sediul solicitantului (pentru o grupa completa).

4. Durata

Durata cursului este de 8 ore.

5. Avizare

Avizarea este valabila pe o perioada de 4 ani. (conform PT ISCIR CR 8 – 2009-cap. IV, sectiunea a 3-a, art. 56)

La inceperea cursului, fiecare cursant va primi suportul de curs (in format electronic) si orarul desfasurarii cursului.

La incheierea cursului, participantii la stagiul de instuire vor primi diploma care atesta participarea la stagiul de instruire  si talonul pentru vize anuale, în baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8 din prescriptia tehnica ISCIR CR 8-2009.

Conform PT ISCIR CR 8-2009, cap. IV, sectiunea a 3-a, art. 55):

La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizatiei eliberate pana la intrarea in vigoare a prezentei prescriptii tehnice, pentru obtinerea unui nou talon in vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei, personalul de deservire trebuie sa urmeze un stagiu de instruire.

Pentru lamuriri suplimentare

Ududec Elena - 0721 140 791 / 0745 349 015