Calificari Deserventi

Consultanta ISCIR

SC CALIFICĂRI DESERVENŢI SRL

presteaza servicii de Operator RSVTI prin personal propriu, profesionisti cu o vasta experienta in domeniu, atestati si autorizati ISCIR

Operatorul RSVTI desemnat în conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de către Inspectorul de Stat sef al ISCIR, răspunde de identificarea, înregistrarea la ISCIR, întretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor ISCIR detinute de către persoanele juridice cu care are contract de prestări de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corectă si legală a acestora în conformitatecu prevederile Prescriptiilor Tehnice din colectia ISCIR in vigoare

„Art. 1. (Ordinul 147/2006) – În vederea aplicării măsurilor prevăzute în prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR, instituţiile publice, instituţiile/unităţile de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care deţin şi exploatează instalaţii şi echipamente din domeniul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR), au obligaţia să numească personal tehnic, responsabil pentru supravegherea instalaţiilor, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR şi care va purta denumirea de RSVTI în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR”

Procedura de autorizare, obligatiile, răspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul nr. 333/2006, emis de către Inspectorul de Stat sef al ISCIR.

CONSULTANTA ISCIR

 • intocmirea dosarelor pentru obtinerea autorizatiei I.S.C.I.R. – persoane juridice
 • aplicarea corecta a prescripțiilor tehnice ISCIR;
 • verificarea documentelor, dacă acestea sunt complete și corect întocmite;
 • depunerea documentele la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor;
 • documentatie ISCIR pentru toate instaltiile aflate sub incidenta ISCIR (instalatii de ridicat / instaltii sub presiune – carti tehnice, manual producator, declaratii de conformitate, plan de verificari, probe si incercari)
 • proiecte de montare-demontare instalatii de ridicat
 • proiecte de amplasare si managament operational al echipamentelor de ridicat
 • memorii tehnice instalatii de ridicat

TARIFE

 • In functie de numarul instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare
 • In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare.
 • In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatilor tehnice necesara autorizarii instalatiilor/echipamentelor in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Technice colectia ISCIR in vigoare
 • In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor/echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR